Jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów?

Jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów?

Alimenty to świadczenie przyznawane na rzecz dzieci wychowywanych przez jednego rodzica. To świadczenie obligatoryjne oraz regularne, a wysokość przyznanych alimentów jest uzależniona od potrzeb uprawnionego, a także możliwości zarobkowych i możliwościami majątkowych zobowiązanego. Jakie czynniki mają wpływ na kwotę świadczenia alimentacyjnego? Analizując czynniki mające wpływ na wysokość alimentów, trzeba zwrócić uwagę na określenie zaspokojenie potrzeb

Alimenty to świadczenie przyznawane na rzecz dzieci wychowywanych przez jednego rodzica. To świadczenie obligatoryjne oraz regularne, a wysokość przyznanych alimentów jest uzależniona od potrzeb uprawnionego, a także możliwości zarobkowych i możliwościami majątkowych zobowiązanego.

Jakie czynniki mają wpływ na kwotę świadczenia alimentacyjnego?

Analizując czynniki mające wpływ na wysokość alimentów, trzeba zwrócić uwagę na określenie zaspokojenie potrzeb osoby uprawnionej do świadczenia, co jest ściśle związane z możliwościami zarobkowymi oraz majątkowymi zobowiązanego do płacenia alimentów. Możliwości zarobkowe oraz majątkowe nie oznaczają wcale zarobków i dochodów osiąganych w danym momencie, gdyż wielu rodziców celowo zaprzestaje aktywności zawodowej, aby obniżyć kwotę przyznanych alimentów, ale brane są pod uwagę możliwości uwarunkowane wcześniejszymi stanowiskami pracy, doświadczeniem, a także wykształceniem. Ważnym czynnikiem są także siły umysłowe oraz fizyczne. Aby szczegółowo zapoznać się ze wszystkim elementami branymi pod uwagę w trakcie określania wysokości świadczenia, warto skorzystać z pomocy eksperta z zakresu prawa. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło „adwokat alimenty Łódź” i odnaleźć osobę, która nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale jednocześnie pomoże przygotować pozew i zapewni reprezentację przed sądem.

Wysokość alimentów – jak ją ustalić?

Określając wysokość alimentów, trzeba zwrócić uwagę na usprawiedliwione potrzeby dziecka. Chodzi o wszystkie wydatki pozwalającego na prawidłowy rozwój małoletniego. Mowa o rozwoju fizycznym, psychicznym, emocjonalnym oraz społecznym. Sąd zawsze bada, w jakiej sytuacji znajduje się dziecko. Sprawdza jego wiek, stan zdrowia, stopę życiową, a także realne możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb. Wymiar sprawiedliwości weryfikuje warunki materialne oraz niematerialne.

Najlepiej mieć kosztorys, a w nim wpisane wszystkie wydatki ponoszone na utrzymanie dziecka (jeżeli pozew dotyczy kilku dzieci, kosztorysy przygotowuje się indywidualnie dla każdego z nich). W zestawieniu powinna znaleźć się informacja o wydatkach ponoszonych na wyżywienie, opłacie za mieszkanie, opłacie za media, koszty telefonu oraz Internetu, kwotę ponoszoną miesięcznie na zakup odzieży oraz obuwia, środków czystości, wydatki na wizyty u lekarza, lekarstwa, dojazdy do szkoły czy przedszkola. W kosztorysie podaje się wartość materiałów szkolnych i edukacyjnych, koszt zajęć dodatkowych oraz hobby, kieszonkowe przekazywane dziecku, a także wydatki ponoszone na wakacje czy wyjazdy w trakcie ferii.

Trzeba podkreślić, że sąd akceptuje tylko uzasadnione wydatki.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel