Dotacja z PFRON na remont łazienki

Dotacja z PFRON na remont łazienki

Brak swobody ruchowej wynikający z niepełnosprawności to poważny problem m.in. w naszej przestrzeni mieszkalnej. W takiej sytuacji będziemy potrzebowali dostosowania mieszkania do naszych potrzeb. Niezbędny będzie nie tylko taboret pod prysznic, ale nawet duży remont, który może być jednak dofinansowany z PFRON. Czy remont łazienki musi być kosztowny? To jak wiele trudności będzie sprawiać codzienne

Brak swobody ruchowej wynikający z niepełnosprawności to poważny problem m.in. w naszej przestrzeni mieszkalnej. W takiej sytuacji będziemy potrzebowali dostosowania mieszkania do naszych potrzeb. Niezbędny będzie nie tylko taboret pod prysznic, ale nawet duży remont, który może być jednak dofinansowany z PFRON.

Czy remont łazienki musi być kosztowny?

To jak wiele trudności będzie sprawiać codzienne egzystowanie osobom niepełnosprawnym, jest przede wszystkim wiadome właśnie tym osobom, które mogą mieć kłopot nawet podczas schodzenia pod prysznic, czy też korzystania z kompaktu wc. Nie jest, więc żadną tajemnicą, że w takich okolicznościach niemal zawsze są niezbędne mniejsze lub większe remonty. Wszystko zależy od tego, czy łazienka już w jakimś zakresie była dostosowana do wymagań takich osób. Nie jest też żadną tajemnicą, że takie osoby często będą zmagały się z problemami finansowymi, jeżeli są akurat skazane tylko i wyłącznie na rentę z uwagi na wysoki stopień niepełnosprawności. Okazuje się jednak, że w takich okolicznościach można liczyć na dotacje nie tylko i wyłącznie na taboret pod prysznic lub inne produkty medyczne. Dofinansowany może być, bowiem remont całej łazienki. Trzeba tylko wiedzieć, skąd pozyskiwać takie środki pieniężne na ten cel. Oferowane są one na przykład przez PFRON. Jakie są warunki? Naturalnie trzeba się najpierw zorientować trochę dokładniej w przepisach. Trzeba przecież wiedzieć, jaki zakres dofinansowania będzie nam potencjalnie przysługiwać oraz ile dokumentów tradycyjnych lub formularzy online musimy wypełnić. W dalszym etapie będzie także konieczne pozyskanie doświadczonego wykonawcy.

Komu przysługuje dotacja na remont łazienki?

Gdy już, więc mamy świadomość, że można uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to musimy się dowiedzieć, co mówi polskie prawo o takiej sytuacji. Pieniądze z PFRON na zaadaptowanie łazienki do naszych potrzeb oficjalnie dotyczy osób z ograniczeniami ruchowymi. Musimy posiadać orzeczenie o danym stopniu niepełnosprawności. Może nam trochę zająć czasu, zanim zorientujemy się, co mówią przepisy na temat pozyskania pieniędzy na taboret pod prysznic i inne sprzęty, a także cały remont. Chodzi o to, aby przeczytać szczegółowe warunki likwidacji, jak mówi prawo, barier architektonicznych. Te informacje są zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2000 drugie roku. Wystarczy tylko zajrzeć do konkretnych zapisów dostępnych online. Jest to art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d o rehabilitacji.

Dofinansowanie na taboret pod prysznic oraz remont to rozbudowany wniosek

Warto zwrócić uwagę, że taki wniosek o dofinansowanie musi zawierać nie tylko i wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności. Wymagane może być także orzeczenie pozostałych członków rodziny. A dodatkowo w komplecie dokumentów musi się znaleźć także podstawa prawna mówiąca o tym, że jesteśmy zameldowani w danym lokalu, gdzie ma być zrealizowany remont łazienki. Konieczne jest, więc oficjalne oświadczenie, że lokal mamy na własność albo też będzie to umowa najmu. To jednak nie wszystko, bo aby przeprowadzić takie prace remontowe i sfinansować taboret pod prysznic, musimy także dołączyć zaświadczenie o dochodach. Dotyczy to w tej sytuacji także nie tylko osoby, która będzie składać wniosek, ale również wszystkich zamieszkałych. Dodatkowo trzeba również załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli pracujemy. Same wnioski składa się z miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Pamiętajmy jednak, że ich realizacją będzie się zajmować powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Kto może wykonać remont finansowany przez PFRON?

Samą już realizacją takiego remontu, ale prac, które przewidują tylko usunięcie barier uniemożliwiających niepełnosprawnemu korzystanie z łazienki, powinien się zająć specjalista, który ma doświadczenie w tego typu pracach. Tacy fachowcy będą wiedzieli, który na przykład uchwyty kupić oraz gdzie należy je zamontować tak, aby była zagwarantowana maksymalna ergonomiczność.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel